VINKELVEKSLER

Vi leverer vinkelvekslere til 90graders endring i produktretning med både motordrift og luftbelg på løfting. Skreddersydd etter bredde, høyde og vekt på produkt.