VAREHEISER OG AUTOMATISK LOSSING

Våre heiser tilpasses kundens ønske for å utnytte plassen ombord best mulig. Dette kan være en enkel vareheis eller helautomatiske heiser som frakter alt fra paller til gaffeltrucker mellom dekkene.

Trykk her for video av noen av Holmeks løsninger til båt.

NYHET! Selvjusterende losseheis som justerer seg etter tidevannet!

Vi leverer heiser som gjør følgende oppgaver i en og samme heis:

Automatisk frakt av paller fra palletering i fabrikk ned til fryselager.

 

Automatisk frakt av tompaller fra fryselager opp til palleteringsmaskiner

Frakt av emballasjepaller fra lager til fabrikkdekk.

Mellomlagring av emballasjepaller på fabrikkdekk.

Automatisk lossing fra fryselager og ut skuteside.

Frakt av gaffeltrucker mellom etasjer.