TRANSFERVOGNER

Transfervognene bygges etter kundens behov for både størrelse og kjørelengde. Disse vognene kan vi levere med både vinkelveksler, vendebord og 2 palleplasser alt etter behov.

Her er mulighetene mange!

Alle transfervogner som ikke er innenfor avsperring leveres med påkjøringsvern som sikkerhet som stopper den momentat ved påkjørsel.