SPYLING AV RØR TIL OLJEINDUSTRIEN

Røret roteres og spyles hele veien utvendig i tillegg til innvendige gjenger på endene.