Kassestacker / Destacker

Kassestacker og destackere til kundetilpassede kasser.

Depalletering av kasser

Vi depalleterer kasser på pall og leverer singelkasser inn til produksjonslinjene. Maskinene tilpasses kundens kassetyper, størrelser og ønsker.

Robotpalletering

Robotpalletering for fleksible palleteringsløsninger!

Compact Palleteringsmaskin

Robust konstruksjon, og kundetilpasset produkt, pallestørrelse og ytelse.

Compact palletering med integrert strekkfilm

Vår compact palletering med integrert strekkfilm er det perfekte valg for palletering ombord i båt! Vi leverer maskiner for både palletering til fabrikkdekk og palletering gjennom dekk direkte ned til fryselager.