HEIS I SJAKT

Heis i sjakt  Alle våre heiser kan bygges inn i eksistrende sjakter, eller nye sjakter som tilpasses våre vareheiser.Vårt styresystem kan ta seg av styring av evt. eksisterende dørautomatikk.