Losse- og palleteringsanlegg til Ramoen ferdig levert!

Holmek Palleterings leveranse til Ramoen er nå ferdig igangkjørt. Leveransen omfattet komplett palleteringsanlegg og losseelevator med tilhørende interntransportbaner.

Palleteringsmaskinen er innstillt for 2 forskjellige produkttyper: Hel/halvblokker og filetesker. Det er også mulighet for manuell palletering på 2 baner med egen strekkfilmmaskin integrert i linjen.

Losseelevatoren har automatisk program for frakt av tompaller til palleteringmaskinen, fullpaller ned til frys og paller fra frys og til losseluke hvor vi har en nyutviklet vippebane som man kjapt og enkelt sveiver ut og inn før og etter lossing.

Vi takker for leveransen av anlegget til Ramoen, og ønsker båt og mannskap lykke til.

Automatisk lossing:

Flott båt!:

Palleteringsrommet:

 

Palleteringsrommet med eskeheis i innløp:

Automatisk nedkjøring til fryserom: