En av verdens fremste robotleverandører

Leverandør av strekkfilmaskiner, emballering, godsbeskyttelse og godsmerking

Sew-Eurodrive er en av de mest innovative markedslederne innen kjøreteknologi

Industrielle automatiseringskomponenter elektrisk og pnaumatisk

Kontrollsystemer og utstyr til fabrikken

Transmeca er landets ledende firma på transportbånd og driv/flatremmer

Sensorer og industrielle komponenter