SMÅHEISER FOR ENKELTPRODUKT

-Paternosterheiser i automatiske pakkelinjer

HEIS I SJAKT

Heis i sjakt Alle våre heiser kan bygges inn i eksistrende sjakter, eller nye sjakter som tilpasses våre vareheiser.

FRITTSTÅENDE HEIS

Frittstående heis for montasje frittstående i etasjeskiller.