INTERNTRANSPORT MED STREKKFILM MELLOM BAMA OG ASKO SINE LOKALER

Anlegget sørger for automatisk truckfri levering mellom Bama og Asko sine lokaler i tillegg til å legge strekkfilm på produkt. Tilpasset levering og henting med snile / jekketraller.

Anlegget tar imot ferdig pakkede kasser med frukt og legger strekkfilm på disse, deretter kjøres pallene inn på en lang rekke på 2 linjer i påvente av å bli hentet for utkjøring i Asko sine lokaler.