HOLMEK IGANG MED PRODUKSJON AV NYTT PALLETERINGSANLEGG TIL TRÅLER! NYTT DESIGN 2015!

Vår palleteringsmaskin med innebygd strekkfilm har fått nytt design! Vi er i full gang med produksjon av det nye anlegget som skal leveres til Ramoen før jul.

Anlegget Holmek Palletering skal levere til Ramoen består av komplett palleteringsanlegg med integrert strekkfilm og Holl-Lift til frakt av fullpaller og tompaller mellom 3 etasjer.

Dette anlegget skal også stå for helautomatisk lossing fra fryselager og ut gjennom losseluke i side på båt. Dette vil forkorte tiden man bruker på lossing betydelig!

Nytt design: